Skriv på

Till höger skriver du på för Göteborgarnas Heden.

Genom att skriva på stödjer du föreningen ”Göteborgarnas Heden” som har som ändamål att på bästa sätt medverka till att ett framtida Heden förblir en levande och flexibel plats för idrott, publika evenemang samt upplevelser och aktiviteter för göteborgarna och stadens besökare.

Föreningen vill medverka vid planering av ett framtida Heden och betraktas och vara remissinstans vid framtagande av ny detaljplan för Heden.

Föreningen vill också främja en fortsatt utveckling av idrottslig verksamhet, kultur och publika evenemang på Heden samt att Heden förblir en öppen mötesplats för Göteborgarna och stadens besökare.

Göteborgarnas Heden

Genom att skriva på stödjer du föreningen "Göteborgarnas Heden" som har som ändamål att på bästa sätt medverka till att ett framtida Heden förblir en levande och flexibel plats för idrott, publika evenemang samt upplevelser och aktiviteter för göteborgarna och stadens besökare.

Föreningen vill medverka vid planering av ett framtida Heden och betraktas och vara remissinstans vid framtagande av ny detaljplan för Heden.

Föreningen vill också främja en fortsatt utveckling av idrottslig verksamhet, kultur och publika evenemang på Heden samt att Heden förblir en öppen mötesplats för Göteborgarna och stadens besökare.

[signature]

1,102 signatures

Dela det här med vänner: