Om föreningen

Om omfattande ingrepp görs i det befintliga Heden-området, om exploateringar sker alltför okänsligt och ytorna för idrott och annan verksamhet krymps, kommer det att slå undan benen för många av de aktörer som i dag nyttjar Heden. 

  • Gothia Cup och Partille Cup skulle få svårt att genomföra sina arrangemang överhuvudtaget. För det behövs ytor förutom spelplaner, ytor där deltagare och besökare kan röra sig och plats för funktioner såsom toaletter, kiosker, läktare och eventytor måste finnas. 
  • Möjligheterna för mässor, kulturevenemang och utställningar begränsas avsevärt.
  • Göteborgs Fotbollförbund, som i dag nyttjar planerna på Heden för seriespel på olika nivåer, skulle få stora problem att hitta ersättningsytor. Flera av de klubbar som tillhör GFF bedriver också sina träningar på Heden och har sina cuper här. Även Fotbollsgymnasiet använder ytorna på Heden.
  •  De flesta av skolorna i Hedens närområde nyttjar Heden för idrott, gymnastik och annan friluftsverksamhet och det kan nu bli nödvändigt för dem att begränsa sin utomhusverksamhet eller söka sig till andra ytor, som kräver längre resväg. 
  •  Korpen Göteborg, som 2014 spelade 1 340 matcher på Heden, skulle tvingas att begränsa sin verksamhet på grund av planbrist. De mer än 4 000 utövare – män kvinnor och ungdomar – som i dag är aktiva i Korpens arrangemang på Heden skulle påverkas radikalt.

De politiska beslut som nu ska tas rörande Hedens framtid handlar lika mycket om att bevara ett kulturarv som att utveckla och förbättra ett central beläget och helt unikt område som blivit till en del av Göteborgs och göteborgarnas identitet. Heden är lika mycket Göteborg som Slottsskogen, Avenyn, Feskekôrka och Liseberg.

Att ge sig på Heden är att ge sig på Göteborgs image och själ.


Ändamål

Föreningen har som ändamål att för att på bästa sätt medverka till att ett framtida Heden förblir en levande och flexibel plats för idrott, publika evenemang samt upplevelser och aktiviteter för göteborgarna.  Detta skall ske genom att organisera idrottens intressenter mfl  inför kommunens planerade omdaning av Heden.

  • Vi vill medverka vid planering av ett framtida Heden och betraktas och vara remissinstans vid framtagande av ny detaljplan för Heden.
  • Vi vill främja en fortsatt utveckling av idrottslig verksamhet, kultur och publika evenemang på Heden samt att Heden förblir en öppen mötesplats för Göteborgarna och stadens besökare.

Föreningens medlemmar

Stiftelsen Idrottsmusei vänner
Representeras av Gunnar Larsson och Jon Lennström

Korpen Göteborgs Motionsidrottsförbund
Representeras av Kent Meijer

Göteborgs Fotbollsförbund
Representeras av Ulf Carlsson – Kanslichef Göteborgs Fotbollförbund.

Gothia Cup
Representeras av Dennis Andersson och Åke Nilsson

Partille Cup
Representeras av Fredrik Andersson och Stefan Albrechtson

Talespersoner för föreningen
Gunnar Larsson & Åke Nilsson 


Kontakt

Vill ni kontakta föreningen är ni välkomna att göra det på följande mail: info@goteborgarnasheden.se