Nutid

Partille Cup – som ägde rum första gången 1970 då 140 lag från åtta länder spelade på Vallhamra i Partille – tog plats på Heden 2002. Då hade turneringen successivt vuxit och spridit sig till allt fler länder. Sedan 2011 har Partille Cup stadigt haft fler än 1 000 deltagande lag från drygt 40 länder. Världens största ungdomsturnering i handboll lockade förra året, 2014, 1023 lag från 41 nationer.

Gothia Cup har också fortsatt att växa och är i dag Hedens viktigaste och mest publikdragande återkommande arrangemang. 2014 hade turneringen 1650 deltagande lag från 73 olika nationer och är världens största fotbollsturnering för ungdomar.

Tillsammans står Gothia och Partille Cup i dag för 550 000 turistnätter i Göteborg och ger årligen mer än 600 miljoner kronor till staden och dess näringsidkare.

Korpen och Göteborgs Fotbollförbund är och har under många år varit Hedens mest trogna ”hyresgäst”. I deras regi genomförs här årligen upp emot 2 000 fotbollsmatcher. Åtskilliga föreningar utnyttjar också platsen för träningar och cuper.

Under 2014 hade Heden nära 4 000 bokningar kopplade till dessa cuper, träningar och matcher. Göteborgs Fotbollförbund arrangerade förra året 580 matcher på Hedens planer, motsvarande siffra för Korpen var 1340 matcher.

Isbanor hade förvisso funnits på Heden till och från under 1900-talet, men 2008 uppförs den första konstisbanan på området och blir en omedelbar succé. Redan året efter utnyttjar fler än 40 000 människor möjligheten till allmänhetens åkning. Gais Bandy spelar under några säsonger i elitserien här, men lägger ner sin verksamhet 2014.

2013 gav Göteborgs Stad via byggnadsnämnden, fem arkitektbyråer i uppdrag att ta fram förslag till hur Heden kan utvecklas, förändras och bebyggas. De olika förslagen innehåller visioner som i varierande grad innebär ingrepp på dagens område, och presenterar tankar om höghus, mindre iögonfallande bebyggelse, en spektakulär inomhusarena, färre fotbollsplaner och lummigare växtlighet. Inget av förslagen kommer att förverkligas i sin helhet, men kommunen är fri att använda och låta sig inspireras av dem.

Politiska beslut om Hedens framtid kommer troligen inte att fattas förrän tidigast under hösten 2015.

Som en motkraft till dem som vill bebygga och förändra Heden alltför okänsligt bildas Föreningen Göteborgarnas Heden under hösten 2014. Föreningen presenteras vid en presskonferens på Hedens Idrottscafé i mars 2015. Samtidigt lanserar Göteborgarnas Heden en hemsida – goteborgarnasheden.se –  och öppnar ett Facebook-konto. Målet med föreningens verksamhet är att bevara och utveckla Heden som en öppen yta där idrott, kulturarrangemang, utställningar och andra typer av publika evenemang kan samsas, och skapa opinion för detta. Göteborgarnas Heden vill medverka i planeringen av framtidens Heden och vill vara remissinstans vid framtagande av ny detaljplan för området.