Framtid

De politiska beslut som nu ska tas rörande Hedens framtid handlar lika mycket om att bevara ett kulturarv som att utveckla och förbättra ett central beläget och helt unikt område som blivit till en del av Göteborgs och göteborgarnas identitet. Heden är lika mycket Göteborg som Slottsskogen, Avenyn, Feskekôrka och Liseberg.

Att ge sig på Heden är att ge sig på Göteborgs image och själ.

Om omfattande ingrepp görs i det befintliga Heden-området, om exploateringar sker alltför okänsligt och ytorna för idrott och annan verksamhet krymps, kommer det att slå undan benen för många av de aktörer som i dag nyttjar Heden.

Konsekvenserna skulle till exempel kunna bli…

• … att Gothia Cup och Partille Cup skulle få svårt att genomföra sina arrangemang överhuvudtaget. Detta menar vi vore ett ekonomiskt dråpslag mot kommunen och turistnäringen och dessutom en goodwill-förlust som överhuvudtaget inte är mätbar.

Om våra möjligheter att använda Heden beskärs är Gothia Cups framtid i stor fara, säger cupens generalsekreterare Dennis Andersson. Utan Heden blir det svårt eller omöjligt att ha Gothia Cup i Göteborg. Där måste vi ha en beredskap.

Fredrik Andersson, generalsekreterare för Partille Cup, är inne på samma linje.

 – Heden är hela hjärtat i evenemanget. Utan ett hjärta fungerar inte resten. Vi har sett försök där andra turneringar försökt bygga egna, nya ”Heden” men som inte lyckats. Om Heden försvinner eller ytorna begränsas är det som är mest unikt med Partille Cup borta.

 • … att möjligheterna för mässor, kulturevenemang och utställningar begränsas avsevärt.

• … att Göteborgs Fotbollförbund, som i dag nyttjar planerna på Heden för seriespel på olika nivåer, skulle få stora problem att hitta ersättningsytor. Flera av de klubbar som finns under GFF:s paraply bedriver också sina träningar på Heden och har sina cuper här. Även Fotbollsgymnasiet använder ytorna på Heden.

• … att Korpen Göteborg, som 2014 spelade 1 340 matcher på Heden, skulle tvingas att dra ner på sina arrangemang på grund av plats- och planbrist. De mer än 4 000 utövare – män kvinnor och ungdomar – som i dag är aktiva på Heden i Korpens regi skulle påverkas radikalt.

Både för oss och för Korpen gäller att vi får oerhört svårt att bedriva vår verksamhet i den skala som krävs, om vi inte kan utnyttja Heden i nuvarande omfattning, säger Ulf Carlsson, kanslichef på Göteborgs Fotbollförbund.

• … att de skolor i Hedens närområde, sin i dag nyttjar Heden för idrott, gymnastik och annan friluftsverksamhet, riskerar att behöva begränsa sin utomhusverksamhet eller söka sig till andra ytor, som kräver längre resväg.